Philip Morris: Cestujte. Mezi projekty, týmy i zeměmi. A tvořte budoucnost bez dýmu

Co vědět o Philip Morris ČR?

Když největší tabáková firma světa zavelela ke změně, mělo to zásadní dopad na zavedený trh. Philip Morris se za poslední roky proměnil. Už od roku 2017 přináší i do Česka alternativní nikotinové produkty, které jsou, nebo potenciálně mohou být, pro dospělé kuřáky méně škodlivé než klasické cigarety. A o své vizi bezdýmné budoucnosti chce přesvědčit širokou veřejnost.

„Podporujeme dospělé kuřáky, aby opustili staré zvyky, a pokud by jinak v kouření cigaret pokračovali, aby alespoň zvolili lepší alternativy. Startujeme tím nové byznysové přístupy, vzděláváme a inspirujeme statisíce lidí. To dává obrovské příležitosti i každému z nás uvnitř firmy. Máš nápad? Ukaž nám ho a můžeme ho společně realizovat,“ říká Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s.

Budoucnost bez dýmu přitom není utopie, ale vize, která už naplno běží. Celosvětově firma investuje miliardy dolarů do vývoje alternativních produktů a jejich odpovědného marketingu. Výsledky jsou vidět na datech, spotřeba klasických cigaret klesá. Je za tím i snaha společnosti motivovat vlastní lidi k osobnímu rozvoji a hledání nových cest, jak inspirovat zákazníky ke změně.

Benefity ve Philip Morris

Délka dovolené
25 dní

Home office / full remote
smartwork – možnost home office

Vzdělávání zaměstnanců:
ano

Počítač/mobil od zaměstnavatele
ano

Well-being
péče o sebe sama i rodinu v rámci Health Days, unikátní přístup k rodičovství prostřednictvím tzv. Parental leave, kompenzace v případě nemocenské, vzdělávací platforma a online jazykové vzdělávání pro všechny zaměstnance

Další benefity
flexibilní rozvržení pracovní doby, příspěvek na zimní a letní dovolenou – 1,6 platu k roční mzdě, příspěvek na životní a úrazové pojištění, příspěvek na penzijní spoření, 4 dny pro zdraví, 11 000 bodů v Benefity Café

Firemní kultura ve Philip Morris ČR

Počet zaměstnanců
více než 1100 (téměř 800 v Kutné Hoře)

Počet poboček
hlavní kanceláře v Praze, výrobní závod v Kutné Hoře, prodejní síť po celé ČR

Dress code
business casual

Tykání nebo vykání
tykání

Anglicky mluvící kolegové
ano, přirozeně

Kanceláře
moderní v centru Prahy, bez open space

Eventy pro zaměstnance
každoroční celofiremní party, vánoční oslava v kancelářích, každoroční akce pro rodiny s dětmi, pravidelné tematické akce pro zaměstnance

Fungování týmů
osobní i na dálku, v kancelářích i v terénu, fungování i v cross-functional týmech

Kariérní růst uvnitř společnosti
řídí se heslem: Když se chce, všechno jde. Pro kolegy a kolegyně mají speciální talentové programy, možnost mentoringu, jazykové kurzy a  vzdělávací platformu, na které jsou k dispozici workshopy a školení soft i business dovedností.

Možnost vycestovat v rámci kariéry do zahraničí
krátkodobé zahraniční stáže pro účastníky Empower programu, možnost vycestovat mají téměř všichni díky pracovním programům a open-source platformě s možností přihlásit se na jakoukoliv pozici v PMI ve světě

Dog friendly office
ne

video

Jak funguje retail ve Philip Morris, jak se řeší jednotlivé projekty a jak spolupracují týmy? A proč klade firma důraz na manažerské schopnosti a rozvoj talentů? 

Retail je tak trochu ve všem

Aktuálně provozuje Philip Morris 42 prodejen a butiků po celé České republice, na Slovensku a v Maďarsku. „Vše zásadní, co děláme, se odehrává v obchodech. Zároveň se neobejdeme bez spolupráce s marketingem, distribucí i výrobou – jsme tu namočeni tak trochu ve všem,“ říká s úsměvem Marketing Manager Jiří Pohunek. Do tváře prodejen se tak promítá vize společnosti – budoucnost bez dýmu. Dalším těžištěm prodeje jsou čerpací stanice, a především online kanály.

Úkol retailových týmů je jasný: dostupnými cestami dostat nové produkty ke spotřebitelům. Proto mají kolegové z prodeje stejně jako lidé na centrále otevřenou cestu ke skvělým pracovním podmínkám i benefitům a společnost je podporuje v celoročním rozvoji směrem, ve kterém cítí svůj vlastní potenciál. Workshopy, semináře a školení si ve Philip Morris může každý vybrat podle svých preferencí.

pm
pm
pm

Koho právě teď hledají ve Philip Morris? Podívejte se, jestli nenajdete místo právě pro sebe!

Prohlédnout volné pozice

Philip Morris ČR a.s. patří dlouhodobě mezi nejatraktivnější zaměstnavatele v Česku. Na to má vliv vše, co tvoří ve firmě podmínky pro práci: pestrá firemní kultura otevřená lidem bez předsudků k národnosti, věku či pohlaví. Taky diverzita, která reálně znamená podporu zaměstnanců v jejich individuálních potřebách. Například rodičů, aby mohli být se svými dětmi, kdykoliv to potřebují, a dělali svou práci v čase, který jim vyhovuje. Nebo třeba vytváření flexibilních pracovních úvazků pro studenty na začátku profesní cesty, či podpora zaměstnanců, kterým život přinesl potřebu věnovat se práci na částečný úvazek. A v neposlední řadě jsou to rovné příležitosti pro všechny ženy i muže, postavené na konceptu EQUAL-SALARY certifikace. Aby mohly ženy přinášet do managementu svůj vlastní pohled a energii, nabízí jim firma více času a podpory. A stejně tak všem zaměstnancům, protože každý má jiné potřeby, a ty se v čase mění.

Cross-functional týmy přinášejí rozmanitost

Rotace a sbírání zkušeností z více oborů stejně jako spolupráce napříč týmy dělají práci ve Philip Morris proměnlivou a pestrou. „Třeba agenda udržitelnosti, kterou mám na starost, zasahuje do výroby, marketingu, obchodu, sociálních témat i do přístupu k zaměstnancům. Není to úkol navíc pro speciální oddělení, ale princip, který se právě díky lidem ve firmě prolíná činností všech týmů,“ říká Karolina Nováková, Manager Product Sustainability.

To znamená hledat cesty, kde může firma pracovat na snižování množství odpadu vzniklého při spotřebě i výrobě. Možností je napříč životním cyklem produktů celá řada, přičemž každý z oborů vyžaduje inovativní přístup a prošlapávání nových cest. Pro rutinu tu není prostor a tam, kde by po čase mohla nastat, se přirozeně nabízejí další varianty, kudy se firmou vydat dál. Skrze různé týmy, projekty a klidně i cizí země. A to je ve Philip Morris základní filozofie vzdělávání a rozvoje všech zaměstnanců.

video

Jak konkrétně se propisuje udržitelnost do vize firmy a jejího fungování?  Proč je v DNA společnosti otevřená komunikace, volnost i sdílení úspěchů?

pm
pm
rozhovor

Programs Engagement Lead Gökhan Eskizara: Chceme přesvědčit kuřáky, aby s kouřením přestali nebo alespoň přešli na lepší alternativu

Přečíst rozhovor
pm
pm

Kroky k udržitelnosti a odpovědnosti

Mapa opatření, kterými Philip Morris posiluje udržitelnost a odpovědnost výroby i spotřeby svých produktů.

pmpm
pm

Terasu s výhledem na Hrad, nebo radši home office?

Ty nejlepší myšlenky se rodí tam, kde je pro ně svobodný prostor, otevřená atmosféra a lidé, kteří o ně stojí. Protože přinášet pozitivní změnu do životů statisíců lidí by nebylo bez dobrých nápadů možné, jsou ve Philip Morris pracovní podmínky a osobní komfort pro zaměstnance i celé týmy dlouhodobou prioritou. V praxi to znamená klid a příjemné prostředí pro práci, možnost volby, odkud komu vyhovuje pracovat, nebo ověřený systém leadershipu, ve kterém se lidé více inspirují, než navzájem brzdí. Firma podporuje otevřenou zpětnou vazbu, zapojení lidí do projektů, které jim osobně dávají smysl a v nichž se mohou posouvat, a taky učení z chyb.

„Je na každém, aby si vybral, kudy může vést jeho cesta firmou a kde se bude cítit nejvíc naplněný.  Philip Morris je jeden velký organismus, ve kterém si všichni můžou najít to své místo a přirozeně se posouvat dál. Pro schopné lidi u nás v podstatě neexistují limity,“
říká Joseph Gruber, manažer People & Culture oddělení.

video

Jak to žije ve Philip Morris ČR?  Pojďte s námi nahlédnout do centrály firmy na pražském Karlově náměstí, kanceláří i do relax zón.

Osobní bankéř hlavně jako konzultant

Vizuální práce s klientem přímo v aplikaci finanční zdraví, až pět obsloužených klientů denně a sto měsíčně, pod palcem až miliarda korun, hodina týdně na osobní rozvoj. To je tak trochu v číslech osobní bankéř ve Spořce. Konkrétně bankéřka Alena, která tu pracuje už dvacet let. „Jsem opravdu ráda, že mi Spořka umožňuje rozvoj ve všem, co mě zajímá.“ 

A jaký je podle Aleny osobní bankéř budoucnosti, tedy takový, který už vlastně ve Spořce aktuálně funguje? „Rád se učí novým věcem, sleduje aktuality v oboru, umí naslouchat a opravdu rád pracuje s lidmi, nebojí se zodpovědnosti a je digi,“ vypočítává Alena atributy bankéře – konzultanta.

pm
pm

Empower your Early Career jako nová možnost pro studenty, jak nastartovat svou kariéru

pm
pm

Možná vás překvapí, co všechno ve Philip Morris můžete dělat. Firma každému zaměstnanci umožňuje učit se to, co ho nejvíc zajímá a ve kterých oblastech i jak rychle se chce rozvíjet.

Anna Briante,
Employer Branding Lead

quote

Budoucnost bez dýmu: ambiciózní vize, která nezůstala na papíře

Přinést na tabákový trh největší změnu, jakou kdy zažil – tedy motivovat miliony dospělých kuřáků na celém světě, aby přestali kouřit cigarety. A pokud by dál pokračovali v kouření cigaret, aby přešli na lepší alternativu. To je záměr, jehož realizace stojí na nadšení a invenci lidí, kteří ve Philip Morris pracují. Od klasického výrobce cigaret se společnost v posledních letech proměnila v líheň byznysových, marketingových i edukativních projektů.  Ty mají za cíl pozitivně ovlivnit společnost, ale zároveň na nich přirozeně rostou i lidé uvnitř společnosti.

Firemní kultura Philip Morris sleduje nové trendy, myšlenky a podporuje spolupráci lidí různých kultur, životních zkušeností a oborů. Dbá přitom na neustálý rozvoj, který si každý člověk může určit sám – podle svého tempa, zájmu i směru, kterým se chce dál profesně posouvat. Nejsilnější oporou pro uvolněnou a otevřenou atmosféru je nastavení psaných i nepsaných principů, s nimiž se lidé napříč společností potkávají. Firemní DNA podporuje partnerský přístup a spolupráci napříč hierarchií, možnost zkoušet nové věci a učit se z vlastních chyb nebo vzájemnou ohleduplnost a vstřícnost mezi lidmi „na palubě“.

video

Jak vnímají práci pro Philip Morris ČR lidé přímo ve firmě? Čeho si nejvíc váží v rámci týmů, profesního růstu i samotného firemního byznysu?

pm
pm
pm

Anketa: Co oceňujete na svém manažerovi a jak vnímáte leadership ve Philip Morris ČR?

Artem
Artem Mazur
Marketing Manager

V první řadě je to odvaha dělat věci jinak a zkoušet nové způsoby komunikace, i když existuje vždy riziko neúspěchu. I z toho neúspěchu se dá ale získat mnoho cenných poznatků a podpora „shora“ pro to zkoušení a učení je nedocenitelná. Druhou oblastí je určitě vzájemná důvěra v týmu, kterou mi tým leaderů i můj manažer dávají. Už relativně krátce po příchodu do Philip Morris jsem měl možnost podílet se na strategických projektech, postupně si je vyzkoušet a převzít jejich vedení. Mohu spolupracovat s desítkami kolegů včetně globálního týmu. Vážím si i možností rozvíjet se v oblastech, které s mou prací souvisejí nepřímo – osobnostních, technických i byznysových.

Pavlina
Pavlína Pupíková
Sustainability Specialist

Oceňuji to, že mi můj manažer dává značnou volnost a flexibilitu v mé práci. Mohu tak kreativně vymýšlet a aplikovat nové věci. Zároveň mě ale dokáže i podpořit a navést mě správným směrem vždy, když potřebuji. Pravidelně spolu probíráme i můj rozvojový plán a možnosti dalšího kariérního rozvoje. Mám tak přehled o svém směřování a vím, na co se v dalším období zaměřit. 

Ve Philip Morris máme speciální leadership program koncipovaný pro začínající a budoucí vedoucí. Je to takový stručný návod, jak být dobrým manažerem tak, aby to vyhovovalo leaderovi i jeho podřízeným, a hlavně aby vše fungovalo. Za mě je to skvělý odrazový můstek do budoucna.

pm
David Pop
Line Lead

Můj manažer dovede skutečně naslouchat mně i všem ostatním podřízeným, což není samozřejmost. Je ochotný mi pomoci, kdykoli to potřebuji, a nabídnout mi jiné pohledy a alternativy řešení problémů. Sdílí se mnou své zkušenosti a navzájem se můžeme inspirovat. Inspirace je tak oboustranná. Pro svůj tým oceňuji i jeho pravidelnou komunikaci se zpětnou vazbou, která nás podporuje ve společném směru.

Ostatně principy leadershipu posiluje Philip Morris v nás všech. Setkávám se s nimi od samotného začátku, kdy jsem do firmy nastoupil. Všichni známe svou vizi – tu společnou i tu osobní. Každodenní práce pak dává větší smysl a je pro mě naplňující.

video

Zjistěte, jak v Philip Morris dělají historii v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

pm
pm
pm
Philip Morris International Inc. je největší tabákovou firmou na světě. Je zároveň první firmou tohoto typu, která chce opustit svět klasických cigaret a stojí v čele největší změny tabákového průmyslu za celou dobu jeho existence. Společnost investuje vysoký podíl prostředků do vědy a výzkumu s cílem přinést spotřebitelům nové a méně rizikové nebo potenciálně méně rizikové bezdýmné alternativy s pozitivním dopadem na společnost jako takovou. Na českém trhu působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Philip Morris ČR a.s. od roku 1992 a zaměstnává více než 1100 lidí. Své produkty vyrábí v kutnohorské továrně, založené v roce 1812, odkud je vyváží do více než 50 zemí po celém světě. Už 30 let společnost Philip Morris ČR a.s. významně podporuje charitativní projekty napříč širokým spektrem organizací i zaměření z oblasti vzdělávání, péče o šanci na kvalitní život a environmentální problematiku.

Sledujte nás na sociálních sítích

Související profily

Unilever

Unilever: Když se dynamika a volnost potkávají s etikou, osobním růstem a s udržitelností

Poznat firmu
CS

Česká spořitelna: Naše IT je každý rok #silnější. Ambicí je stát se nejzajímavějším českým technologickým zaměstnavatelem

Poznat firmu